פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 6.3.2022.
  • מקור – מאיה.
  • מיקום – גו"ח 38581/55-56, אזור התעשייה, עומר.
  • רוכשת – קבוצת ברן בע"מ.
  • ממכר –שתי יחידות משרדים בפרויקט משרדים ומסחר הנבנה על המקרקעין בשטח של כולל של 3,129 מ"ר ברוטו וכן 40 מקומות חניה.
  • תמורה – 32,400,000 ₪ בתוספת מע"מ.

דיווח החברה באתר מאיה