פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 11.7.2021.
  • מקור – מאיה.
  • מיקום – מתחם אורים, טבעון (גוש 12382 חלקות 8-23).
  • מוכר – ישרס חברה להשקעות בע"מ.
  • יעוד – מגורים.
  • ממכר – 16 מגרשים המיועדים לבנייה צמודת קרקע למגורים.
  • תמורה – 27,800,000 ₪ בתוספת מע"מ.

דיווח החברה באתר מאיה