פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 5.1.2022.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום –אזור התעשייה הדרומי, קיסריה (גו"ח 12348/15).
  • רוכש – מניבים קרן הריט החדשה בע"מ.
  • ממכר – 50% בלתי מסוימים מזכויות החכירה המהוונות של המוכרת, בשטח קרקע של 16,217 מ"ר, הכוללים 5 מבנים בשטח בנוי של כ- 12,600 מ"ר המשמשים לתעשייה, משרדים ואחסנה, 170 מקומות חניה וכן הסבה של מחצית מזכויות המוכרת ע"פ הסכמי השכירות שנחתמו עם השוכרים במתחם. נכון למועד פרסום המתחם מושכר ל- 19 שוכרים לתקופות שכירות שבין שנה ל-5 שנים, בתוספת אופציות ושיעור תפוסה העומד על 97%.
  • רווח תפעולי נקי (NOI) – 8,500,000 ₪ לנכס בשלמות.
  • תמורה – 71,000,000 ₪ בתוספת מע"מ. לתמורה יתווסף תשלום של כ – 5,250,000 ₪ בגין עלויות עסקה הכוללות בעיקר מס רכישה.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות