פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 2.4.2023.
  • מקור – מאיה / עיתונות.
  • מיקום – מתחם בילו, חדרה.
  • מוכר – ווי בוקס נדל"ן בע"מ.
  • ממכר – זכויות במקרקעין בשטח קרקע כולל של כ – 137 דונם במתחם בילו, בצפון – מזרח חדרה, המיועדים לבניית 420 יח"ד.
  • תמורה – 256,000,000 ₪ (בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה).

דיווח מאתר מאיה

דיווח מהעיתונות