פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 11.6.2023.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – פרויקט אור ים (מתחם א'), אור עקיבא.
  • מוכר – קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ.
  • ממכר – זכויות בנכס מסחרי המהוות חטיבת קרקע בשטח של כ- 1,200 מ"ר מבונה, בתחום הפיזי של מגרשים מס' 509 ו- 603 (בהתאם לתכנית מס' 353-0262444).
  • תמורה – 33,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.
  • NOI – ההכנסות השנתיות הצפויות מדמי שכירות בתפוסה מלאה של הנכס עומדות כל כ 2.4 מיליון ₪ המגלם תשואה של 7.27%.

דיווח מאתר מאיה

דיווח מהעיתונות