פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 21.4.2021
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – עפולה.
  • רוכש – קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ.
  • יעוד – מגורים.
  • ממכר – 60% מהזכויות בקרקע לבניית כ-400 יח"ד .
  • תמורה – 17,000,000 ₪ בתוספת מע"מ וחבות בהיטל השבחה שישולם לפי החלק בעסקה.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות