פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 14.9.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – תל השומר, רמת גן.
  • זוכה – קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ.
  • יעוד – מגורים ומסחר.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של דירה להשכיר יחד עם רשות מקרקעי ישראל, זכתה החברה בארבעה מגרשים (בהתאם לתכנית תמל/1023) עליהם ניתן לבנות כ-247 יח"ד בשטח כולל של כ- 24,141 מ"ר עיקרי הכולל כ-450 מ"ר שטחי מסחר וכן כ-7,595 מ"ר ש"ש (לפני תוספת זכויות/ הקלות שב"ס ככל שיתקבלו ושטחי מרתף), כאשר מחצית מכמות יח"ד בפרויקט תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים בהתאם לתנאי רמ"י.
  • תמורה – 393,000,000 ₪ (לא כולל עלויות פיתוח סך של כ-26,000,000 ₪).

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות