פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 13.3.2022.
  • מקור – אתר מאיה / עיתונות.
  • מיקום – דרך סלמה, דרום תל אביב (גו"ח 7051/45,46,53 וחלק מחלקה 53 ו- 75% מגו"ח 7051/54,55,54 ו- חלק מחלקה 53).
  • יעוד – תעסוקה ומגורים.
  • רוכשת – קבוצת אקרו בע"מ.
  • ממכר – 100% מזכויות במגרש בשטח של כ- 1.25 דונם ו- 75% מהזכויות במגרש הסמוך בשטח של כ- 1.7 דונם ביעוד תעסוקה ומגורים. זכויות הבנייה הכוללות למגרשים עפ"י תוכנית תא/5000 כ- 25,000 מ"ר למשרדים ומסחר וכ- 21,000 מ"ר למגורים (כ- 210) יח"ד. החברת התקשרה עם בעלי הזכויות הנותרים (25% מהזכויות במגרש הנוסף) לשם חתימת הסכם קומבינציה.
  • תמורה – 160,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.

קישור לכתבה בעיתונות

דיווח החברה באתר מאיה