פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 10.3.2022.
  • מקור – עיתונות.
  • מיקום – רחוב הצפירה 18, דרום תל אביב.
  • יעוד- תעסוקה ומגורים.
  • רוכשת – קבוצת אקרו בע"מ.
  • ממכר – שטח קרקע של כ – 1,300 מ"ר ביעוד מעורב שימושים לתעסוקה ומגורים הכולל זכויות בניה בהיקף של כ- 80,000 מ"ר.
  • תמורה – 63,000,000 ₪ בתוספת מע"מ

קישור לכתבה בעיתונות