פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 19.08.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – משולש הבורסה, רחוב מנחם בגין, רמת גן.
  • זוכה – ישראל – קנדה (ט.ר) בע"מ וב.ס.ר הנדסה ופיתוח בע"מ ( בשיעורים של 74% ו- 26% בהתאמה).
  • יעוד – תעסוקה, מגורים ומסחר.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של דירה להשכיר יחד עם רשות מקרקעי ישראל וחברת נתיבי איילון בע"מ, זכו החברות לזכויות חכירה בשטח של כ- 9,590 מ"ר, המיועד להקמת מגדלי תעסוקה, מגורים ומסחר בהיקף כולל של כ – 176,000 מ"ר ברוטו בשטח עילי מתוכם 400 יח"ד לבנייה רוויה למטרת השכרה לטווח הארוך, 350 יח"ד למעונות סטודנטים, מבנים ומוסדות ציבור.
  • תמורה – 936,000,000 ₪ (בתוספת מע"מ ובתוספת של כ- 11,500,000 ₪ עלויות פיתוח).

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות