פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 14.4.2022.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – אשדוד.
  • מוכרת – חברת אפי קפיטל נדל"ן בע"מ.
  • יעוד – מגורים מסחר ותעסוקה.
  • ממכר – קרקע הידועה כ 'רובע מיוחד' באשדוד – מגרשים 620 ו-621 בהתאם לתכנית 3/124/03/3 בשטח קרקע כולל של כ- 6,705 מ"ר. בהתאם לתכניות תקפות במגרשים זכויות בניה לשלושה מגדלים מעורבים בהם – 288 יח"ד, 2,000 מ"ר מסחר ו – 2 קומות למשרדים.
  • תמורה – 297,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות