פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 28.6.2021.
  • מקור – אתר מאיה/עיתונות.
  • מיקום – מתחם הבורסה, רמת גן.
  • רוכש – סלע קפיטל נדל"ן בע"מ.
  • חלק במקרקעין – 50%.
  • ממכר – קרקע בשטח כולל של 1,835 מ"ר, אשר בכוונת החברה להקים פרויקט להשכרה (נכס מניב למשרדים/מסחר) בשיתוף עם בעלי הקרקע הנותרים.
  • תמורה – 50,000,000 ₪.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות