פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 9.2.2023.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – שכונת סירקין, פתח תקווה.
  • זוכה – י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, זכתה החברה במספר מגרשים בשטח קרקע כולל של כ – 12,290 מ"ר. בהתאם לתמ"ל/1076 במתחם ניתן להקים פרויקט אשר יכלול 339 יח"ד כאשר 50% תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח ויתר יחידות הדיור יושכרו לשוק החופשי וכן שטחי מסחר ותעסוקה בהיקף של כ – 2,170 מ"ר.
  • תמורה – 68,789,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין הקרקע, ועלויות פיתוח של כ- 37,690,853 ₪.

דיווח מאתר מאיה

דיווח מהעיתונות