פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 24.5.2021
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – רחוב הרכבת, תל אביב (במסגרת תכנית תא/3899).
  • רוכש – י.ח דמרי בניה ופיתוח בע"מ.
  • ממכר – מקרקעין הכלולים בתכנית תא/3899 (שטח התכנית 4,000 מ"ר) בשטח כולל של כ-2,200 מ"ר המייעדת את המקרקעין בין היתר למסחר, תעסוקה, מגורים ושצ"פ ברח"ק (יחס בין נפח בניה עילי לשטח קרקע) של כ-630%, בגין התכנית שולם היטל השבחה ע"י המוכרות. בהתאם לתכנית תא/5000 מיועדים המקרקעין לאזור מעורב לתעסוקה ומגורים ברח"ק של 1,280%.
  • תמורה – 85,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות