פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 3.11.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – 'רצועת הנופש', רמת השרון (גו"ח 6617/3).
  • זוכה – שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, זכתה החברה במגרש בשטח של 3,000 מ"ר, עליה ניתן לבנות מבנה מסחרי בשטח בנוי של כ-4,000 מ"ר לרבות חניון תת"ק.
  • תמורה – 138,000,000 ₪ בתוספת מע"מ ועלויות פיתוח.

 

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות