פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 31.1.2022.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – גני תקווה (חלקים מחלקה 207 בגוש 6717).
  • יעוד – מרכז מסחרי ומשרדים.
  • רוכש – רני צים מרכזי קניות בע"מ וקרן ריט 1 בע"מ.
  • ממכר – 93% מחטיבת קרקע בשטח של 12.5 דונם, בסמוך למרכז המסחרי "צים אורבן גני תקווה", עליה ניתן להקים מרכז מסחרי ומשרדים בהיקף שלך כ – 25,000 מ"ר (מתוכם 20,000 מ"ר למסחר וכ- 50,000 מ"ר למשרדים).
  • תמורה – 124,500,000 ₪ בתוספת מע"מ.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות