פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 2.5.2023.
  • מקור –עיתונות.
  • מיקום – עין הוד (מגרש 2000 מתוכנית כ/35ד).
  • זוכה – די.אן. סאנס בע"מ.
  • יעוד – מלונאות.
  • ממכר – במסגרת זכייה של רשות מקרקעי ישראל, זכתה החברה במגרש 2000 מתכנית כ/35ד בשטח קרקע של כ-25,000 מ"ר. בהתאם לתכנית החלה על הקרקע ניתן להקים כ -50 יחידות אירוח וכן שטחי מסחר.
  • תמורה – 12,620,000 ₪ (בתוספת מע"מ).

דיווח מהעיתונות