פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 2.1.2022.
  • מקור – אתר עיתונות/עיתונות.
  • מיקום – גו"ח 10011/45 המהווה את מגרש 800/2 בסמוך למלון 'כפר הים', חדרה.
  • מוכר – אספן גרופ בע"מ.
  • תמורה – 59,000,000 ₪ (בתוספת מע"מ).
  • יעוד – מלונאות.
  • ממכר – חלקים (84.12%) מחלקה 45 בגוש 10011, בשטח קרקע של כ – 42 דונם, המהווים את מגרש מס' 800/2 מתכנית חד/1045, הכולל זכויות בניה למלונאות.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות