פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 13.7.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – גו"ח 6001/142, אזור.
  • רוכש – אפריקה ישראל מגורים בע"מ.
  • ממכר – 33.7% מהזכויות במקרקעין בשטח של כ-55,000 מ"ר. על המקרקעין מבנים שונים אשר משמשים לתעשייה, מסחר ומשרדים ומושכרים לשוכרים שונים, דמי השכירות המלאים מסתכמים בכ – 5,000,000 ₪ לשנה. כמו כן, המוכרות פועלות לקידום תב"ע מפורטת לשימושים מעורבים של מגורים, תעסוקה, מסחר, דיור מוגן ושימושים אחרים (הממכר על פי ההסכם כולל בנוסף חלק יחסי בזכויות והתחייבויות המוכרות בהסכמי השכירות ובגין הסכמי יועצי שונים המועסקים במסגרת קידום התכנית החדשה).
  • תמורה – 122,500,000 ₪ בתוספת מע"מ.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות