פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 7.6.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – שכונת קריית שלום, תל אביב (חלק מחלקות 119-120 בגוש 6969 וחלק מחלקות 75-76, 58 בגוש 6970).
  • רוכש – קבוצת מנרב בע"מ.
  • יעוד – מגורים.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של רמ"י, זכתה החברה בזכויות חכירה בגין שטח של כ-1,390 מ"ר אשר במסגרת התב"ע הקיימת, ניתן להקים 74 יח"ד בבנייה רוויה. בכוונת החברה להקים על המקרקעין פרויקט מגורים בן 89 יח"ד (כולל תוספת בגין הקלות שב"ס), ככל שתאושרנה.
  • תמורה – כ-137,500,000 ₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח בסך של 1,700,000 ₪).

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות