פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 1.7.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – מצפון לשכונת נווה גן וליד הכפר הירוק, רמת השרון (גוש 6617 מגרשים 19-21, 23-27 לפי תכנית 553-0190975).
  • זוכה – ICR ישראל קנדה ראם אחזקות בע"מ.
  • יעוד – מגורים.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, זכתה החברה בזכויות חכירה לתקופה של 98 שנה עם אופציה נוספת להארכה ל-98 שנה, במתחמים ב'-ו' בשטח כולל של 29,700 מ"ר עליהם ניתן לבנות 827 יח"ד.
  • תמורה – 1,900,000,000 ₪ כולל הוצאות פיתוח בסך של 163,000,000 ₪.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות