פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 1.7.2021
  • מקור – אתר מאיה.
  • מיקום – חלק מחלקה 3 בגוש 6617, מגרש 27 מתכנית תא/341/2020.
  • זוכה – ICR ישראל קנדה וצמח המרמן (בשיעורים של 75% ו-25%, בהתאמה).
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, זכו החברות במגרש 27 בשטח כולל של כ-5,488 מ"ר, עליו ניתן להקים 170 יח"ד ו-400 מ"ר שטחי מסחר.
  • תמורה – 361,200,000 ₪ בתוספת של כ-30,700,000 ₪ בגין עלויות פיתוח.

דיווח החברה באתר מאיה