פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 28.7.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – כפר פרדיס.
  • זוכה – רני צים מרכזי קניות בע"מ.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, זכתה החברה ברכישת זכויות חכירה לבניית 36 יח"ד בשני מתחמים בבנייה רוויה. הפרויקט ישתרע על שטח כולל של כ – 6,100 מ"ר.
  • תמורה – כ – 2,500,000 ₪ בתוספת עלויות פיתוח בסך של כ – 7,840,000 ₪.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות