פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 27.11.2022.
  • מקור – עיתונות.
  • מיקום – רחוב החרש, אזור התעסוקה הרצליה פיתוח.
  • רוכש – חברת אמפא נדל"ן.
  • יעוד – מגורים, מסחר ותעסוקה.
  • ממכר – חטיבת קרקע בשטח של כ – 1.9 דונם, עליה בנוי בניין משרדים וותיק המיועד להריסה. על חטיבת הקרקע מתוכנן, ביוזמת רמ"י ואמפא נדל"ן, מגדל משרדים בן 30 קומות ובניין מגורים בן 8 קומות, מעל 2 קומות מסחר, סה"כ 137 יח"ד בשטח של כ – 50 מ"ר. כמו כן, הפרויקט המתוכנן יכלול 1,760 מ"ר שטחים ציבוריים.
  • תמורה – כ- 100,000,000 ₪.

דיווח בעיתונות