פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 24.08.2021.
  • מקור – אתר מאיה.
  • מיקום – שדה דב, תל אביב.
  • יעוד – מגורים מסחר ומלונאות.
  • זוכים – קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ.
  • ממכר – זכייה במכרז שניהלה רשות מקרקעי ישראל לרכישת זכויות חכירה מהוונות לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת, במתחם הידוע כ"שדה דב" בתל אביב, במקרקעין הידועים כ"מגרש 107", בשטח של כ- 7,575 מ"ר המיועד להקמת 458 יח"ד, שטחי מסחר בהיקף של כ- 1,500 מ"ר ובית מלון של כ- 80 חדרים.
  • תמורה – 1,458,000,000 ₪ והוצאות פיתוח בסך של כ- 62,000,000 ₪.

דיווח החברה באתר מאיה