פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 4.5.2022
  • מקור – מאיה/ עיתונות.
  • מיקום – מתחם 6399, כפר קאסם.
  • זוכה – רני צים מרכזי קניון בע"מ.
  • ממכר – במסגרת מכרז במסלול "דיור במחיר מטרה" של רשות מקרקעי ישראל, זכתה החברה בזכויות חכירה לתקופה של 98 שנים עם אופציה ל-98 שנים נוספות בחמישה מגרשים צמודים עליהם ניתן לבנות 154 יחידות דיור בבנייה רוויה וכן 1,500 מ"ר שטחי מסחר מלווה רחוב. מתוך סך יח"ד 100 יח"ד ימכרו במחיר מטרה – מחיר שוק עליו תינתן הנחה בגובה 20% בהתאם לתנאי המכרז.
  • תמורה – 33,000,000 ₪, בתוספת הוצאות פיתוח בסך של כ-14,022,000 ₪.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות