פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 20.4.2021
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – שכונת גונן ה', ירושלים (גוש 30170 חלקה 6, גוש 30171 חלקות 111-112).
  • רוכשים – אזורים חברה להשקעות ודלק ישראל נכסים.
  • יעוד – מגורים ומסחר.
  • ממכר – רכישת זכויות חכירה במקרקעין בשטח קרקע כולל של כ – 4,730 מ"ר, עליה ניצבת תחנת דלק ושטחי מסחר נוספים. בנוסף, נרכשו הזכויות להפעלת תחנת התדלוק. דמי השכירות השנתיים עבור הפעלת תחנת הדלק והשטחים המסחריים הינם כ-3,800,000 ₪, בהתאם להסכם המכר חלקם ישולמו לרוכשות החל מיונאר 2022. החברות רכשו את הזכויות כאמור בחלקים שווים, ובכוונתן לפעול יחד על מנת לשנות את ייעוד המקרקעין, כך שיתאפשר לבנות בניין מגורים הכולל 220-250 יח"ד וכן שטחי מסחר.
  • תמורה – 92,500,000 ₪ (לא כולל מע"מ), בתוספת כ – 40,000,000 ₪ לרמ"י עבור "שדרוג של הזכויות הנרכשות" לזכויות בעלות.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות