פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 26.9.2021.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – רחוב הרב קוק, שכונת נווה צדק, תל אביב.
  • רוכש – חברת אלמוגים החזקות בע"מ.
  • ממכר – קרקע בשטח כולל של כ-3,000 מ"ר עליהם 2 מבנים לשימור. התקבלו היתרי בניה להקמתם של 5 מבנים הכוללים עד 26 יח"ד, בשטח כולל של כ-4,100 מ"ר וכן כ-740 מ"ר שטחים מסחריים. בנוסף, קיימות זכויות לבנייה לניוד מתוקף מחויבות השימור, בהיקף מוערך של כ-1,400 מ"ר. בכוונת הרוכשים לקדם על המקרקעין פרויקט מגורי יוקרה.
  • תמורה – 200,000,000 ₪.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות