פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 14.6.2023.
  • מקור – עיתונות.
  • מיקום – נווה צדק, תל אביב.
  • זוכה – מ. סעדון וגזית נדל"ן.
  • יעוד – מגורים, מסחר.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, זכו החברות במגרש 200 בגוש 6927 בשטח קרקע של 377 מ"ר. בהתאם לתכנית החלה על הקרקע ניתן לבנות מבנה מגורים מעל קומת קרקע מסחרית וסה"כ 7 יח"ד.
  • תמורה – כ- 18,000,000 ₪ (בתוספת מע"מ).

דיווח בעיתונות