פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 27.12.2022.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – יבנה.
  • זוכה – בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ.
  • יעוד – מגורים ומסחר.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, זכתה החברה בזכויות חכירה במגרשים 157, 231 ו-232 מתמ"ל/1049. בהתאם לתכנית על המגרשים ניתן להקים 322 יחידות דיור מתוכן 258 יחידות דיור ישווקו על ידי החברה במסגרת מסלול "מחיר מטרה" ו-64 יחידות דיור ישווקו על ידי החברה במחירי ותנאי שוק חופשי. כמו כן, קיימות זכויות לכ – 700 מ"ר שטחי מסחר.
  • תמורה – 37,044,000 ₪ בתוספת מע"מ, ועלויות הפיתוח בסכום כולל של כ- 79,574,000 ₪.

דיווח מאתר מאיה

דיווח מהעיתונות