פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 29.12.2022.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום –מתחם קריית שחקים, הרצליה.
  • זוכה – אביב חברה לייזום וניהול נדל"ן בע"מ.
  • יעוד – מגורים, מסחר ומבני ציבור.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, זכתה החברה במגרש בשטח קרקע של כ- 5,300 מ"ר במתחם קריית שחקים בהרצליה (הידועים כמגרש 200 ע"פ תמל/1082). במסגרת התוכנית ניתן להקים פרויקט של כ- 733 יחידות דיור לשוק החופשי, 1,170 מ"ר של שטחי מסחר, ו-2,640 מ"ר של מבני ציבור.
  • תמורה – 916,000,000 ₪ בתוספת מע"מ, והוצאות פיתוח בסכום כולל של כ- 206,000,000 ₪.

דיווח מאתר מאיה

דיווח מהעיתונות