פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 13.2.2023.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – ביתר עילית.
  • מוכרת – חברת נתנאל גרופ.
  • יעוד – מגורים ומסחר.
  • ממכר – מחצית (50%) מזכויות והתחייבויות המוכרת במקרקעין במתחם מספר 47849, מגרשים 9-19, 48-76, 78-126, 200-202, 216, 219, 221 ו-222 מכוח תכנית – 3\426, בביתר עילית. בהתאם לתכנית המאושרת על חטיבת הקרקע ניתן להקים פרויקט מגורים הכולל 405 יח"ד ו – 4,000 מ"ר מסחר. כי נכון למועד זה, מקודם הליך של שינוי תב"ע ע"י משרד הבינוי והשיכון במסגרת תכנית 1\3\426 אשר הינה בהפקדה, לפיה, ניתן יהיה להקים על המקרקעין כ-780 יח"ד וכ- 4,800 מ"ר.
  • תמורה – 224 מיליון ₪ בתוספת מע"מ.

דיווח מהעיתונות

דיווח מאתר מאיה