פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 3.11.22.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום –שכונת הנרקיסים, ראשון לציון.
  • זוכה – אלמוגית החזקות בע"מ.
  • יעוד – מגורים.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, זכתה החברה בזכויות חכירה במגרש בשטח של כ-3,866 מ"ר, על הקרקע יהיה ניתן להקים שני בנייני מגורים הכוללים סה"כ 72 יח"ד, מתוכן 80% תשווקנה במסלול דיור במחיר מטרה והיתר בשוק החופשי.
  • תמורה – 34,500,000 ₪ בתוספת מע"מ, ועלויות הפיתוח בסכום כולל של כ- 15,500,000 ₪.

דיווח מאתר מאיה