פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 4.8.2021.
  • מקור – עיתונות.
  • מיקום – שכונת "נווה אילן", אור יהודה (גוש 7263 חלק מחלקות 54-59, 84, 89 המהווה את מגרש 102).
  • זוכה – שיכון ובינוי בע"מ.
  • יעוד – מגורים.
  • ממכר – במסגרת זכייה במכרז של רמ"י, זכתה החברה במגרש 102 בשטח של כ- 9,000 מ"ר הצפוי לכלול כ-159 יח"ד להשכרה לטווח ארוך לתקופה של 20 שנה, אשר מחצית מכלל היחידות הפרויקט ישווקו במסגרת הגרלה, במחיר מופחת לזכאים.
  • תמורה – כ – 217,000,000 ₪ כולל פיתוח.

קישור לכתבה בעיתונות