פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 2.1.2023.
  • מקור – מאיה.
  • מיקום – שוהם.
  • מוכר – ישרס חברה להשקעות בע"מ.
  • ממכר – החברה התקשרה באמצעות חברת בת בבעלותה המלאה עם צד ג' בהסכם למכירת מלוא זכויותיה (88%) בקרקע בשוהם (שטח של כ-11 דונמים עליו בנויים שלדי מבנים) עליה צפוי לקום בית דיור מוגן הכולל מחלקה סיעודית.
  • תמורה – 65 מיליון ₪ בתוספת מע"מ .

דיווח מאתר מאיה