פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 29.7.2021.
  • מקור –עיתונות.
  • מיקום – שכונת ד' 4, בית שמש, מגרש מס' 500, גו"ח 34580/29.
  • זוכה – מימושים מגשימים פוטנציאל בע"מ ויוסף מילר במסגרת מכרז של רמ"י.
  • יעוד – דיור מוגן.
  • ממכר – קרקע בשטח של כ – 5,436 מ"ר בייעוד לדיור מוגן אשר יכלול 200 יחידות ומסחר.
  • תמורה – 5,775,500 ₪, לא כולל עלויות פיתוח בסכום של כ – 18,874,963 ₪.

קישור לכתבה בעיתונות