פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 30.4.2023.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – הרצליה.
  • זוכה – קבוצת עזריאלי.
  • יעוד – מגורים, מסחר.
  • ממכר – במסגרת זכיה במכרז של דירה להשכיר ורשות מקרקעי ישראל, זכתה החברה במגרשים 100 ו – 102 מתכנית תמל/1068, בשטח קרקע של כ – 5,236 מ"ר. בהתאם לתכנית החלה על הקרקע ניתן להקים פרויקט הכולל 147 יח"ד כאשר 50% תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח ויתר הדירות יושכרו לשוק החופשי לתקופה של 20 שנים, וכן שטחי מסחר בשטח של כ – 630 מ"ר ברוטו.
  • תמורה – 85,099,555 ₪ (בתוספת מע"מ) והוצאות פיתוח בסכום כולל של כ – 19,328,407 ₪.

דיווח מאתר מאיה

דיווח מהעיתונות