פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 14.4.2022.
  • מקור – מאיה.
  • מיקום – מתחם המייסדים, נס ציונה.
  • רוכש – קבוצת מור בונים חיים.
  • ממכר – קרקע חקלאית בשטח של כ-8,300 מ"ר, המיועד להפשרה תחת תכנית אנ"מ גבעות הכורכר (תמ"מ/37/21/3) המופקדת לפני מתן תוקף במועצה הארצית לתכנון ובניה. להערכת החברה לאחר סיום הליכי ההפשרה והתכנון הפרטני של הקרקע, ניתן יהיה לבנות על יח"ד בצפיפות מינימלית של 20 יח"ד לדונם.
  • תמורה – 9,900,000 ש"ח.

דיווח החברה באתר מאיה