פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 5.12.2021.
  • מקור – אתר מאיה.
  • מיקום – רחוב המסגר, תל אביב (חלקה 72 בגוש 7077)
  • רוכשים – להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ, חברת דלק ישראל נכסים בהסכם שיתוף פעולה עם אזורים בנין (1965) בע"מ.
  • יעוד – מגורים, תעסוקה ומסחר.
  • ממכר- 3.87 דונם, עליהם קיים מבנה תעשייה ומסחר עילי בשטח עילי של 7,800 מ"ר מעל 2 קומות חניה, המושכר ל- 5 שוכרים, דמי השכירות ודמי הניהול שנתיים מוערכים בסך של 6.7 מיליון ₪ אשר ישולמו לרוכשים החל ממועד המסירה, לאחר רכישת המקרקעין בכוונת הרוכשים לפעול להשבחת המקרקעין באמצעות תב"ע חדשה בהתאם לתכנית תא/5000 ולהקמת מגדל בן כ- 40 קומות בשימוש מעורב למסחר, תעסוקה ומגורים בשטח בנוי של כ- 37,000 מ"ר .
  • תמורה – כ-390,000,000 ₪

דיווח החברה באתר מאיה