פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 26.12.2021.
  • מקור – אתר מאיה.
  • מיקום – רחוב הנופר 2, רעננה (גוש 7657 חלק מחלקה 144)
  • רוכשת – אב-גד החזקות בע"מ.
  • ממכר – מלוא הזכויות בקומת משרדים (בבניין המצוי בשלבי הקמה), בשטח של כ- 930 מ"ר נטו בתוספת מרפסת בשטח של כ- 79 מ"ר נטו ו-25 חניות.
  • תמורה – 19,285,000 ₪ בתוספת מע"מ.

דיווח החברה באתר מאיה