פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 8.1.2023.
  • מקור – מאיה.
  • מיקום – עתלית (גוש 10561 חלקות 45, 46 ו-69).
  • רוכש – וילאר כרמל בע"מ – חברת בת בבעלות מלאה של החברה.
  • ממכר – החברה התקשרה בהסכם מכר עם צד שלישי פרטי לרכישת מלוא זכויות הבעלות בחטיבת הקרקע ביישוב עתלית שבמועצה אזורית חוף הכרמל בשטח קרקע של כ – 21.2 דונם. בחלקות קיימות זכויות בניה להקמת 139 יחידות דיור בתמהיל משולב של בתים צמודי קרקע, דופלקסים, דירות צמודות קרקע, ביניים וגג במבנים בני 3 קומות ודירות בבנייה רוויה של 4 קומות.
  • תמורה – 151.2 מיליון ₪.

דיווח מאתר מאיה

דיווח מהעיתונות