פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח –12.9.2021.
  • מקור – עיתונות.
  • מיקום – פינת רחוב עובדיה יוסף, התזמורת והכינור בהרצליה.
  • רוכש – חברת גיל קטה.
  • שטח קרקע – 4,000 מ"ר.
  • יעוד – מגורים.
  • ממכר – במסגרת מכרז של הליך פירוק שיתוף, נמכרה הקרקע לחברה ועליה זכויות לבניית 82 יחידות דיור בבניין בן 10 קומות.
  • תמורה – כ – 204,000,000 ₪.

קישור לכתבה בעיתונות