פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 16.1.2023.
  • מקור – מאיה/עיתונות.
  • מיקום – מורדות הכרמל, חיפה
  • מוכר – חברה לנכסים ולבנין בע"מ.
  • ממכר – החברה התקשרה בהסכם מכר עם צד שלישי למכירת מלוא זכויותיה במקרקעין, המצויים במורדות הכרמל בחיפה, כ-67 דונם, במצב AS IS . זכויות הבניה המאושרות, מאפשרות הקמת בתים צמודי קרקע בשטח של כ – 150 מ"ר על כל מגרש בשטח של 1 דונם. עיריית חיפה יוזמת תכנית בניין עיר חדשה לשינוי היעוד לבינוי מרקמי, לפיה על המקרקעין צפויה בנייה של 380-400 יח"ד.
  • תמורה – 110 מיליון ₪ בתוספת מע"מ.

דיווח מאתר מאיה

דיווח מהעיתונות