פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 21.4.2021.
  • מקור – עיתונות.
  • מיקום – רחוב הירקון, תל אביב.
  • רוכש – רמי לוי.
  • שטח קרקע – 611 מ"ר.
  • ממכר – רכישת מלון לוינסקי – 6 קומות מעל ל – 2 קומות מרתפי חניה, הכולל 27 סוויטות וחדרי אירוח. הממכר כולל גם יתרת זכויות בניה נוספות.
  • תמורה – 60,000,000 ₪.

קישור לכתבה בעיתונות