פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 13.11.2022.
  • מקור – מאיה.
  • מיקום – נתניה, חלקה 12 בגוש 9043.
  • מוכר – אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבניין בע"מ.
  • ממכר – החברה התקשרה בהסכם למכירת מלוא זכויותיה (50% בלתי מסוימים) בחלקה בשטח קרקע של 2,012 מ"ר, המיועד לדיור מוגן ומסחר נלווה, וכולל זכויות בניה  בהיקף של 25,344 מ"ר עיקרי.
  • תמורה – 60,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.

דיווח מאתר מאיה

דיווח מהעיתונות