פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 9.6.2021.
  • מקור – אתר מאיה.
  • רוכש – מגוריט ישראל בע"מ.
  • מיקום – שכונת יד אליהו, תל אביב (גוש 7108 חלק מחלקות 51 ו-52).
  • ממכר – 110 דירות המהוות חלק מפרויקט מגורים הנמצא בשלבי בנייה ראשוניים, אשר בסיומו צפוי להכיל 2 בנייני מגורים בני כ-30 קומות כ"א ובסך הכל כ-700 יח"ד. תמהיל הדירות שנרכשו היום של 2-4 חדרים בשטח כולל של כ-7,890 מ"ר מכר ו-1,290 "ר מרפסות ובנוסף 60 חניות. לאחר מסירת הדירות לחברה (עד 7.6.2026), בכוונת החברה לפעול להשכרתן בשוק החופשי.
  • תמורה – 267,000,000 כולל מע"מ.

דיווח החברה באתר מאיה