פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 26.12.2021
  • מקור – עיתונות/מאיה.
  • רוכשת – ריט 1 בע"מ.
  • מיקום – נכסים מסחריים המצויים במודיעין.
  • ממכר – במסגרת מימוש אופציה נרכשו 75% מחלקה של ישפרו בנכס מסחרי הידוע בשם "ישפרו סנטר". הממכר כאמור, הינו מרכז מסחרי בשטח כולל להשכרה בהיקף של כ-27,000 מ"ר. השלמת רכישת הממכר ע"י החברה כפופה לקבלת אישור הממונה על התחרות, ככל שידרש.
  • תמורה – 281,000,000 ₪ בניכוי FFO שינבע מהנכס בתקופה שבין 1.1.2021 ועד למועד השלמת העסקה, ובניכוי 75% מיתרת ההלוואה המובטחת במשכנתא על הנכס.

דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות