פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 8.7.2021
  • מקור –מאיה/עיתונות.
  • מיקום – בת ים
  • רוכשת – חברת ICR.
  • יעוד – מגורים מסחר ומלונאות.
  • ממכר – מחצית מהזכויות בפרויקט פינוי בינוי המקודם ע"י מצלאוי, במסגרתו ייבנו 560 יח"ד (כ- 397 יח"ד לשיווק), כ- 1,600 מ"ר מסחר ו- 15,000 מ"ר מלונאות או תעסוקה ב- 3 מגדלים בני 30 קומות כל אחד ומגדל אחד בן 10 קומות.
  • תמורה – ICR תשלם תמורה העסקה המשותפת 16,000,000 ₪ (בתוספת מע"מ).

כתובת דיווח החברה באתר מאיה

קישור לכתבה בעיתונות