פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 24.08.2021.
  • מקור – אתר מאיה.
  • מיקום – שדה דב, תל אביב.
  • יעוד – מגורים ומסחר.
  • זוכה – ישראל – קנדה (ט.א) בע"מ
  • ממכר – זכייה במכרז של רשות מקרקעי ישראל לרכישת זכויות חכירה מהוונות לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת, במגרש בשטח של כ- 8,647 מ"ר המיועד להקמת 480 יח"ד ושטחי מסחר בהיקף של 2,000 מ"ר ברוטו .
  • תמורה – 1,253,000,000 ₪ (בתוספת מע"מ) ובתוספת 54,000,000 ₪ של עלויות פיתוח.

דיווח החברה באתר מאיה