פרטי העסקה:

  • תאריך הדיווח – 12.8.2021.
  • מקור – מאיה.
  • מיקום – אזה"ת בנימין במועצה האזורית דרום השרון.
  • רוכש – פוקס ויזל בע"מ.
  • ממכר – 50% מזכויות החכירה בקרקע בשטח של כ-11,000 מ"ר, עליה תקים בשותפות עם המוכרת פרויקט משרדים ומבנה אשר ישמש כחנות תחת המותג Jumbo Greece. המבנים ישכרו לרוכשת לתקופה של 24 שנים ו-11 חודשים בתמורה לדמי שכירות שנתיים בשיעור של 8% מעלות הקמת הפרויקט.

דיווח החברה באתר מאיה